Strona główna » Medycyna estetyczna » Leczenie bruksizmu
Kreska

Bruksizm jest dość często spotykaną chorobą cywilizacyjną. Objawia się zgrzytaniem zębami, głównie podczas snu, co powoduje ich ścieranie, rozchwianie, może być przyczyną ich wypadnięcia, a także trwale uszkadza stawy skroniowo-żuchwowe. Precyzyjne podanie odpowiednich dawek preparatu w mięsień żwacz powoduje zmniejszenie jego zdolności do wytworzenia maksymalnej siły skurczu. Nie upośledza to w żaden sposób normalnych funkcji żucia, ponieważ siła wytwarzana przez ten mięsień podczas zgrzytania zębami wielokrotnie przewyższa jego normalną aktywność.

Ta metoda leczenia jest niezwykle skuteczna, lecz wymaga precyzyjnego ustalenia dawki i miejsca podania preparatu. Wszystkie zabiegi w naszej klinice są wykonywane przez wykwalifikowanych lekarzy poprzedzone badaniem konsultacyjnym.

Kwiatek
Medycyna
estytyczna
medycyna estetyczna